Besiktning och verifiering av dina elinstallationer

Vi genomför besiktning av elsystem och installationer. Är du en händig villaägare eller kanske företagare som har gjort egna installationer och önskar ha den godkänt av en behörig elektriker? Vi hjälper dig gärna!
Har du följt gällande standard, så godkänner vi anläggningen. Har du missat några viktiga punkter i gällande standard? Det gör inget. Vi hjälper dig att åtgärda dem!