HSS El Service – Fasta Priser

Fasta priser för små uppdrag:

– Samtliga angivna priser är inklusive moms.
– I priserna ingår framkörning av servicebil inom 40 km avstånd räknat från Stockholms central. För alla andra områden inom Stockholms län tillkommer en extra avgift med 200kr.
– Arbetskostnaden för arbetet kan reduceras med 30% om ni har rätt till ROT-avdrag.
– Priser gäller endast om föfrågan har kommit via vår hemsida.

1. Installation av diskmaskin/tvättmaskin/torktumlare

·Installation av eluttag avsedd för diskmaskin/tvättmaskin/torktumlare med kabeldragning upp till 10 meter inklusive material och arbete (för kabeldragning längre än 10 meter tillkommer 90 kr/meter utöver de första 10 metrarna).

Pris: 2500 kr (efter ROT avdrag 1750 kr)

2. Installation av häll

· Installation av eluttag avsedd för Häll/Spis med kabeldragning upp till 10 meter inklusive material och arbete. För kabeldragning längre än 8 meter tillkommer 90 kr/meter utöver de första 10 metrarna.

Pris: 3000 kr (Efter ROT avdrag 2100 kr)

3. Installation av ugn

· Installation av eluttag avsedd för ugn (1 fas) med kabeldragning upp till 10 meter inklusive material och arbete. För kabeldragning längre än 10 meter tillkommer 90 kr/meter utöver de första 10 metrarna.

Pris: 2500 kr (efter ROT avdrag 1750 kr)

4. Installation av eluttag

·Installation av utanpåliggande eluttag med kabeldragning upp till 10 meter inklusive standard material (fabrikat Exxact, polarvit, jordat/ojordat) och arbete.

Pris: 2500 kr (efter ROT avdrag 1750 kr)

·Installation av nästföljande eluttag (upp till två meters avstånd från första uttaget) inklusive arbete och material. 

Pris: 650 kr (efter ROT avdrag 455 kr)

5. Byte av strömbrytare till dimmer

·Byte från strömbrytare med tryckknapp till dimmer (fabrikat Elko 315W GLE eller EXXACT), vriddimmer med ”ratt”,  inklusive arbete och material.

Pris: 1750 kr (efter ROT avdrag 1225 kr)

6.”Säkra upp eller ner” av huvudsäkringar

· ”Säkra upp eller ner” huvudsäkringar inklusive material och ifyllnad av relevant blankett avsedd för information till nätägaren om säkringsändring.

Pris: 1800 kr (1260kr efter ROT-avdrag)

7. Inkoppling av 3-fas till lägenheten

·3-fas är redan dragen inne i lägenheten men inte inkopplat till mätaren.*

Pris: 3300 Kr (efter ROT avdrag 2310 kr)

·3-fas är dragen till trapphuset men inte in i lägenheten och mätaren.*

Pris: 4000 kr (efter ROT avdrag 2800 kr)

* Materialkostnaden för ny mätaretavla och ny elcentral anpassad till 3-fas kommer att tillkomma och är från 2000 kr uppåt. Eventuella avgifter från nätägaren kan tillkomma. Vi har också antagit att elmätaren och elcentral är bredvid varandra.

Med reservation för tryckfel.