Några referenser

Affärsområdet HS Solution El Service;

– Modernisering och anpassning av elsystem (enfas, tvåfas och trefas) för tryckeriföretag
– Uppsättning av egen gruppcentral för servrar för Data företag
– Modernisering och uppbyggande av elsystem för villor

Affärsområdet HS Solution Trading;

– Export av precisions motståndstrådar för detonering i gruvor
– Export av Power Units för industriell användning
– Import av aluminium profiler